Hovedstyret informerer

Aktivitetsstansen vi er pålagt av myndighetene lammer all aktivitet i idrettslaget vårt

Inntektsbortfallet kompenseres ikke av reduserte kostnader Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å ikke har penger på konto ila våren, og vi har begrenset mulighet til å redusere kostnader utover permitteringer  Det er derfor besluttet

Read More…

Permitteringer iverksettes

På grunn av den usikre situasjonen har hovedstyret besluttet å permittere spillere, trenere og administrasjonen 

På det ekstraordinære hovedstyremøtet tirsdag besluttet hovedstyret at permitteringer var den eneste muligheten i situasjonen som er oppstått Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til

Read More…