Årsmøte i Alta Idrettsforening 2020

Hovedstyret

Årsmøte i Alta IF (hovedstyret) avholdes tirsdag 17. mars 2020 kl. 19:00 på Thon Hotell Alta 3. etg.
Vi ønsker alle medlemmer velkommen. 

 Frist for innsendelse av saker er tirsdag 3. mars. Saker som ønskes behandlet sendes til post@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

 • Generell informasjon om Årsmøtet:
  • Årsmøtet avholdes en gang i året og er klubbens høyeste organ

  • Møtet skal annonseres minst 1 måned i forkant direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, i tillegg på klubbens hjemmeside

  • Alle idrettslagets medlemmer har adgang til Årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, evt også vedta at Årsmøtet kun er åpent for medlemmer

  • Forslag som skal behandles må være sendt Hovedstyret senest 2 uker før møtedato

  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett, etc) med innstillinger til vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet (legges på hjemmesiden)

  • For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha hatt gyldig medlemskap (oppfylt medlemsforpliktelsene) i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

  • Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og til representant til ting eller møter i overodnede organisasjonsledd