Årsmøte i Alta Idrettsforening 2020

Hovedstyret

Til medlemmene i Alta Idrettsforening

Årsmøtet i Alta IF avholdes på Thon Hotel 3. etg. 9. juni kl. 19:00.
Som følge av koronapandemien ble tidligere oppsatt årsmøte 17. mars avlyst. Styret har besluttet at årsmøtet avholdes med personlig oppmøte.
Thon Hotel har tillatelse til å ha møter med 1 meters distanse, med 40 deltagere.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst ên måned, fylle 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte 🙂

20200503 saksliste, årsmelding, regnskap

med vennlig hilsen
Hovedstyret i Alta IF