Årsmøte Alta IF

Hovedstyret

Til medlemmene i Alta Idrettsforening                                                          Alta, 13. februar 2022

Innkalling til årsmøte i Alta Idrettsforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Alta IF. Årsmøtet avholdes på Thon Hotel 3. etg. 14. mars kl. 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@altaif.no eller til Alta IF, Holstsletta 9, 9514 Alta. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.altaif.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned før årsmøtet, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Alta IF