Årsmøte 2020 Alta IF Hovedstyret

Hovedstyret

Til medlemmene i Alta Idrettsforening                                                          Alta, 8. mai 2020

Innkalling til årsmøte i Alta Idrettsforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Alta IF. Årsmøtet avholdes på Thon Hotel 3. etg. 9. juni kl. 19:00.
Som følge av koronapandemien ble tidligere oppsatt årsmøte 17. mars avlyst. Styret har nå besluttet at årsmøtet skal avholdes med personlig oppmøte og mulighet for å delta digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.
Alle som ønsker å delta digitalt bes om å registrere seg innen 1. juni, på link til iSonen(lenke blir lagt ut senere), eller send epost om personlig oppmøte, da Thon Hotel har tillatelse til å ha møter med 25 personer på sitt møterom. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Innen uke 23 vil det bli lagt ut en lenke til Teams som benyttes for å få tilgang til møtet.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. mai til post@altaif.no eller til Alta IF, Holstsletta 9, 9514 Alta. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.altaif.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Alta IF