Årlig møte Alta IF Langrenn 2021

Barneidrett Langrenn

Innkalling til årlig møte i Alta IF Langrenn 2021

Langrennsstyret innkaller herved til årlig møte for 2021.

Årlig møte avholdes mandag 7. mars kl. 18:00 på Kaiskuru Nærmiljøsenter

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til roger.finjord@forball.no

Sakliste:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap/budsjett
  3. Valg
  4. Informasjon om bysprinten (14.mars)
  5. Informasjon om NNM (17.-20.mars)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov.

Vi håper foresatte for alle barn og unge i Alta IF, samt løpere 13 år og eldre kommer på møtet.
Velkommen til årlig møte 7. mars !

Med vennlig hilsen

Alta IF Langrennsstyret