Årlig møte Alta IF Håndballgruppa

Håndball

Årlig møte for Alta IF håndball er satt til onsdag 2. mars kl.19:00 på Scandic Alta.

Frist for å sende inn saker er satt til onsdag 23. februar. Saker som ønskes behandling kan sendes til handball@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Saksdokumenter og årsmelding blir lagt ut på hjemmesiden torsdag 24. februar.

Vanlige årsmøtesaker:

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede
Alle over 15 år som har betalt medlemskap i Alta If og har en relasjon til håndballgruppa er stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
c) Valg av to til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2021- Alta IF Håndballgruppa
Sak 5 Regnskap 2021
Sak 6 Aktivitetsavgift for sesongen 2022/23
Sak 7 Budsjett 2022
Sak 8 Valg
Valg Alta IF håndball 2022
A) Valg av styre
B) Valg av valgkomite