Arbeidet pågår i full styrke

Fotball Hovedstyret

Arbeidet rundt å ta Alta IF hjem til Altaparken pågår i full styrke. 

Sist uke fikk nøkkelpersoner i de ulike gruppene se anlegget i 3D i lokalene til Smart Construction Cluster (SCC) på Norges Arktiske Universitet. Her gikk deltakerne i felleskap «inn» i hallprosjektet slik det er tegnet i dag, godt veiledet av Haldde arkitekter. Hovedpoenget med dette var at alle skulle få et bedre inntrykk av rom og volumer som igjen skulle gi et mer helhetlig grunnlag for innspill til forbedringer.

Etter gjennomgangen i 3D gikk deltakerne sammen i grupper for å drøfte muligheter og eventuelle mangler med designet som foreligger pr i dag. Forslagene ble tatt opp i felleskap og kategorisert, til innspill for anleggsgruppen for det videre arbeidet. På bakgrunn av de reviderte tegningene vil det så videre bli jobbet med å få frem kostnader og finansiering.

Det var stor engasjement, og utgangspunktet for det videre arbeidet er godt. Vi takker anleggsutvalget for en flott orientering, og gleder oss til å støtte opp om arbeidet i tiden fremover. Vi skal hjem – hjem til Altaparken!

Heia Alta!