Arbeidet med Skileikanlegget på Aronnes er i gang!

Hovedstyret

Alta IF jobber for fullt med realisering av Altaparken – en folkepark for hele byens befolkning. Og denne uken startet arbeidet med skileikanlegget som skal stå klart til vinteren.

I fjor ble Villaksbanen åpnet, og nå fortsetter altså arbeidet med å utvikle Alta Idrettspark til «Altaparken». Skileikanlegget ble tidligere i sommer tildelt én million kroner fra Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløfte.

– I vinter utfordret SpareBank1 Nord-Norge og Norges skiforbund skiklubber og kommuner til å planlegge skileikanlegg i sitt lokalsamfunn, og vi lovet økonomisk støtte til de beste planene. Blant de 39 søkerne er Alta IF én av ti utvalgte i prosjektet «Skileik i lag», og får én million kroner til å realisere anlegget på Aronnes, opplyste Sølvi Jonas de Jong, som nå er banksjef for personmarkedet ved Sparebank 1 Nord-Norges avdeling i Nordlysbyen til Altaposten i juni.

Foto: Karl Eirik Steffensen, Altaposten

– Alta idrettsforening har en veldig god plan om aktivitet for flere aldersgrupper og gjennom hele året. Når snøen har falt blir det god skileik her. Vår, sommer og høst legger Alta IF opp til sykling og annen aktivitet i området. Dermed blir gevinsten dobbel, for både folkehelsa og bolysten, fortsatte hun.

For anleggsutvalget har det vært svært viktig å legge til rette for skisporten på Aronnes også.

– Skisporten har lange tradisjoner i Alta, og nå legger vi forutsetningen for at skileik og skiglede kan være en del av barn og unges hverdag også i framtida. Da blir nærmiljøanlegg med gåavstand eller kort kjøreavstand viktige, kommenterte Reidar Olsen til Altaposten da tildelingen fra Samfunnsløftet var et faktum.

– Vi har store planer, og en del av det bør kunne realiseres i løpet av et par år. Skileikanlegget og lysløypa vil stå klar til vinteren, og vi har som mål å komme i gang med bygging av innendørshall og klubbhus innen to år. Takket være fantastisk økonomisk støtte fra blant andre Sparebank1 går arbeidet med Alta-parken stadig fremover, fortsatte han.

Nå er altså arbeidet i full gang. I tilknytning til skileikanlegget blir det bygget to ulike typer gapahuker, som på sikt også vil finnes andre plasser i Altaparken, etter hvert som den tar form.

Topp moderne idrettsanlegg og folkepark, for hele Alta

Totalt sett er prosjektet «Altaparken» ambisiøst, og omfatter blant annet følgende elementer:

 • En lang rekke ulike typer idrettsanlegg for organisert og uorganisert aktivitet herunder bl.a.
  • styrketreningspark
  • badminton-, sandvolley- og sandhåndballbaner
  • bane for frisbeegolf m.m.
 • Mange friluftsrelaterte anlegg og sosiale møteplasser (gapahuker, bålplasser m.m.)
 • Utbyggingsområder for ny kolonialbutikk, boliger (50 boenheter) og barnehagetomt
 • Nytt fotballstadion for toppfotball med flomlys, tribuner og undervarme
 • Ny flerbrukshall (2 håndballflater + basishall) med klubbhusfunksjoner for Alta IF og treningssenter
 • Gang- og sykkelvegforbindelse (snarveg) til Alta sentrum
 • Kjøreveier og parkeringsplasser for biler/sykler

I 2019 realiserte klubben villaksbanen, en ny kunstgressbane til ca. 8,5 millioner kroner. I 2020 jobbes det med følgende konkrete prosjekter:

 •   Bygging av nytt skileikanlegg med flomlys, isflate/yukigassbane og stor gapahuk for 20 personer – tilrettelegges for sykling sommerstid
 • Bygging av ny helårs aktivitetsløype (2,5 kilometer) med led-belysning og styrketreningsposter – sammenkobles med Byløypa (Sandfallet)
 • Utarbeidelse av ny reguleringsplan (arealplan) for Altaparken
 • Etablering av belysning og 2 gapahuker (10 personer) i tilknytning til fotballtennisbanen og lekeplassen
 • Planlegging av aktivitetspark med trampoliner og klatrestativ (byggestart 2021)
 • Planlegging av ny flerbrukshall og nytt klubbhus (byggestart i 2022 ?)

Parallelt med Alta IF sine planer har Alta rideklubb igangsatt arbeidet med bygging av 2 nye ridebaner med flombelysning (ferdigstilles 2020).

To store nye boligområder er under etablering i umiddelbar nærhet av Altaparken, hhv:

Holstbakken øst (130-140 boenheter) og Skogmo (150 boenheter)