Åpning av innendørsaktivitet

Hovedstyret

Med bakgrunn i nye nasjonale anbefalinger åpner Alta IF opp for trening for barn og unge under 20 år, fra og med 20. januar.

Utdrag fra nasjonale tiltak:

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Vi vil også anbefale alle om å fortsatt følge de nasjonale smittevernrådene om å holde avstand, vaske hendene og holde seg hjemme om man er syk. Vi vil også oppfordre våre medlemmer som ikke kommer inn under nye tiltak til egentrening ute.