Åpner for trening etter nedstengning

Hovedstyret

Midlertidig stans av innendørs trening for barn og unge i Alta IF 

På bakgrunn av den uoversiktlige og alarmerende situasjonen som har vært i Alta har hovedstyret tidligere besluttet å stenge innendørstreninger for barn og unge under 20 år i Alta. Vi vurderte i uken som gikk at dette var viktig for å begrense smitten med en nedstengning.

Hovedstyret har 15.11.20202 avholdt et ekstraordinært styremøte for å drøfte den pågående covid-19 situasjonen i Alta og gjort en ny vurdering av om man fortsatt skal ha midlertidig stans av innendørs trening for barn og unge i Alta IF.

Breddeidretten kan med virkning fra 16. november 2020 gjenoppta all aktivitet. Nasjonale og kommunale regler og retningslinjer skal følges for all aktivitet i regi av Alta IF.

https://www.alta.kommune.no/bruk-av-gymsaler-og-idrettshaller-smittevernsregler.6330152-524142.htmlretningslinjer

Vi vil fortsatt følge tett med og vurdere situasjonen underveis.

Vi oppfordrer alle til å drive aktivitet som er mulig i denne spesielle tida. Til å holde avstand, gjerne trene utendørs, og ellers melde fra om bekymringsfulle forhold rundt smitte, smittevern eller renhold.