Alternative treningsdager åpner opp for kreative innslag

Fotball

I kampen mot en usynlig motstander tester guttene nye treningsvarianter, og da kom ideen om å skape en uhøytidelig konkurranse som har fått navnet «Korona-Challenge». Her har vi latt kreativiteten få fritt spillerom, og utfordringen ligger i å skape en helt ny treningsøvelse og sende utfordringen videre til en lagkamerat. 

Initiativtaker Hans Norbye har satt opp klare forventninger til innhold, og har selv laget en oppstartsvideo som viser hvordan det hele skal se ut. Selv om rammene er satt, så ser vi naturligvis litt gjennom fingrene for at «malen» ikke nødvendigvis blir fulgt 100%. Bli kjent med spillerne i nye settinger, og se dem by på seg selv!

Oppnevnt konkurransedommer er Aleksander Johansen, og han vurderer bidragene på følgende kriterier:

  • Navn
  • Vanskelighetsgrad på øvelsen
  • Kreativitet

Hans Norbye var som nevnt først ut, og begrunnet innholdet på følgende måte:

Øvelsen har fått navnet Gorilla Chins. Mellomnavnet mitt er Julius, som sjimpansen i dyreparken. Når det gjelder vanskelighetsgraden så føler jeg elementene jeg gjorde var tøffe, særlig med tanke på den ene planken som går på skrå. Det var ingen særlig god 2″4 å henge på. Kreativiteten er også særlig god. Det viser at carport er en undervurdert treningsarena. 

Hoveddommer har bemerket følgende av bidraget sendt inn:

Fantastisk start på denne Korona-challengen! Ikke overraskende at det er Hans som sender avgårde startsskuddet. I forhold til vurdering fra dommerpanelet (meg) har vi kommet frem til følgende vurdering: Navnet på øvelsen gir ett troverdig inntrykk i forhold til hva aktivitetens faktiske innhold er. Det er lett mulig å relatere seg til de dypeste jungler der gorillaen holder hus. Grunnøvelsen er veldig original, men med forestilling av at man svinger seg i lianer fra bjelke til bjelke gjør det hele mer interessant. Vanskelighetsgraden er høy, og bestemmes riktig nok av hvor stor garasje/carport du har til rådighet og det antas at utøver får en god mengde trening.

Med frykt for å gå på 4-stjerners middag smellen er samlet vurdering 8/10!