Alta Kraftlag utvider samarbeidet med håndballgruppa

Håndball

Kraftlaget, som blant annet leverer både strøm- og fibernett til lokalsamfunnet, ønsker å bidra til flere opplevelsesrike håndballsesonger for barn, unge og senior.

Silje Ingebrigtsen og resten av Alta Kraftlag gleder seg til flere sesonger med Aulasus og ikke minst god gjennomføring av Altaturneringa.

Vi i håndballgruppa setter stor pris på at solide aktører som Alta Kraftlag ser verdien i å støtte opp rundt vår aktivitet i sesong og Altaturneringshelga, og det betyr mye for oss at samarbeidet nå er utvidet til et større omfang.

Begge parter er enige om at når sesongen starter, så skal vi lage en fantastisk stemning i Altahallen – og vekke Aulasuset igjen!