Kontakt oss:

 

Enhet/gruppe E-postadr Kontaktinformasjon Kontaktperson E-post Telefon
Hovedstyret post@altaif.no

Daglig leder                
Anne-Grethe Lillemoen

agl@altaif.no 916 19 013
Fotballgruppa fotball@altaif.no

Kontorleder/Arrangementsansv.              
Andrè Drogset Dønjar

andre@altaif.no
908 38 944
Sportsligkoordinator              
Rune Berger
berger@altaif.no 959 39 011
Håndballgruppa handball@altaif.no Kontorleder                
Lars-Gaute Skorpen
lars@altaif.no 907 63 816
Friidrettsgruppa   Styreleder                     
Yngve Engkvist
yngve.engkvist@gmail.com 984 57 848
Langrennsgruppa   Styreleder
Roger Finjord
roger.finjord@fotball.no 913 17 676
Hopp-Kombinertgruppa   Styreleder                   
Svein Erik Danielsen
sv-er-ba@online.no 951 03 670
Volleyballgruppa   Styreleder                  
Heidi Olsen
eidisin@hotmail.com 476 57 036
Bocciagruppa   Styreleder                    
Ann Kjellmann Pedersen
akjp@online.no

905 70 032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Alta IF <gruppe>, Alta Idrettspark, 9514 Alta

Bankkontonr. Hovedstyret: 4901.23.53757

Bankkontonr. medlemskontingent: 4901.56.59059

Organisasjonsnummer: 955.836.871