Hovedstyret informerer

Aktivitetsstansen vi er pålagt av myndighetene lammer all aktivitet i idrettslaget vårt

Inntektsbortfallet kompenseres ikke av reduserte kostnader Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å ikke har penger på konto ila våren, og vi har begrenset mulighet til å redusere kostnader utover permitteringer  Det er derfor besluttet

Read More…