Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

9.3 Sportslig utvalg

9.3 Sportslig leder og utvalg

Klubben har to sportslige utvalg, et utvalg for barn og unge (SU bu) som har ansvar for alle under 18 år og et utvalg for 18 og senior (SU s). Sportslige utvalgene skal aktivt jobbe for å implantere sportsplan blant trenere, spillere, foreldre og andre i Alta IF håndball. Sportslige ledere er valgte styremedlemmer og skal koordinere arbeidet mellom styret og de to utvalgene. Styret utnevner medlemmer til utvalgene. For å heve nivået i regionen må de sportslige utvalgene sammen med styret se til andre klubber/regioner som har oppnådd suksess i sportslig utvikling og organisering. 

9.3.1 Sportslig utvalg for barn og unge

Sammensetning av sportslig utvalg for barn og unge 

9.3.1.1 Sportslig leder barn

Sportslig leder sitter i styret og har ansvaret for å lede og delegere arbeidsoppgaver i sportslig utvalg, samt arbeide med å følge opp innholdet i sportsplanen. Sportslig leder er den som innkaller til møter i sportslig utvalg og sørger for god informasjonsflyt mellom styret og sporligutvalg barn. 

9.3.1.2 Spillerutvikler 10-16 år

"Spillerutvikleren skal være en ressursperson for både trenere og utøvere i Alta IF Håndball, med hovedfokus på å følge opp det sportslige arbeidet innad i klubben. Med både erfarings-basert og faglig kompetanse, skal denne spillerutvikleren være et hjelpemiddel for å skape og opprettholde en god treningshverdag for utøverne/trenere i klubben." 

Spillerutviklerens oppgaver: 

 • Spillerutvikleren har ansvar for det sportslige innad i klubben. Den skal følge opp trenere og se til at ferdighetsmålene i sportsplanen blir fulgt.
 • Den skal sørge for veiledning og kurs av trenere.
 • Ha ansvar for hospitering mellom lagene i klubben og påse at disse følges etter sportsplanens rammer.
 • Den skal være trenerens og spillernes "stemme" i Sportslig utvalg.

Mål for spillerutvikleren:

 • Øke kompetansen til trenere innad i klubben.
 • Bidra til utvikling av sportsplanen, samt følge med at denne sportsplanen blir gjennomført i praksis.
 • Være engasjert i sportslig utvalg, og ta opp utfordringer/temaer som treneren(e) fra de forskjellige lagene måtte ha.
 • Skape en god dialog til samtlige trenere innad i klubben

Krav til Spillerutvikleren.

 • Delta på samtlige møter i Sportslig Utvalg
 • Få trener 1 og/eller trener 2 kurs til Alta, samt engasjere trenere til å delta på dette.
 • Besøke samtlige lag fra 12-16 år x antall ganger i løpet av sesongen, og gjennomføre samtaler med treneren(e) og gi tilbakemelding/veiledning.
 • Gjennomføre spillermøter med lag som måtte ønske dette og eventuelt har neon utfordringer i laget.

Trenere som har ansvar for lag inntil 11 år, bør ha gjennomført trener 1-kurs.
Trenere som har ansvar for lag fra 12 år og oppover, bør ha gjennomført trener 2-kurs.

9.3.1.3 Spillerutvikler Mini

Skal være underlagt spillerutvikler 10-16 år. Skal ha et nært samarbeid med spillerutvikler 10-16 år og sporsligutvalgsmedlem Mini. Spillerutvikler Mini skal være en motivator og en ressurs for utviklingen av mini håndballtrernene. Spillerutvikler har ansvaret for det sportslige for mini. Spillerutvikler mini skal følge opp trenere og se til at ferdighetsmålene i sportsplanen blir fulgt.Spillerutvikler Mini må tilby veiledning og kurs. Alta IF har laget egen treningsveiledning for hvert årskull. De må deles ut ved sesongstart.

9.3.1.4 Sporsligutvalgmedlem 10-16 år

Er kontaktperson for 10-16 år trenere i klubben. Arrangerer 2 trenerforum for alle trenere i Alta IF håndball, samt arrangerer 2 møter høst/vår for 10-16 års trenere.Sekretær med ansvar for møtereferat ved alle møter i sportslig utvalg.

9.3.1.5 Sporsligutvalgmedlem Mini

Har ansvaret for å lage aktivitetsplan for mini, organisering av miniturneringer. Ved oppstart skal sporsligutvalgmedlem Mini kontakte skolene og be om å dele ut informasjon til alle elevene fra 1 klasse - 4 klasse. Informasjonen skal inneholde opplysninger om hvor og når felles oppstart og «kickoff» skal være, samt hvor og når første trening skal være.Hvert lag bør ha minst to trenere. Man må prøve å rekruttere trenere blant foreldre til første års barn og i fra egne lag fra 16 år og eldre. Dette blir ofte en bra mix, barna ser opp til ungdommene og den voksne har «foreldrerollen». Det er ønskelig at voksne spillere, etter endt karriere begynner som trenere. (se rekrutering)Sportsligutvalgmedlem Mini skal sikre at 3. klassingene samles fra de ulike skolene til et lag med fokus på identitetsbygging rundt det å være Alta IF og ikke skolelag. Her bør trenerteamet bestå av minst en trener fra hver skolekrets slik at man bygger et sterkt fremtidig trenerteam som kan dele på oppgavene.Arrangere 2 møter høst/vår for minitrenerne.

9.3.1.6 Sporsligutvalgmedlem Foreldrekontakt

Sørge for å rekruttere flinke foreldrekontakter og bistå dem med informasjon, veiledning og støtte. Synligjøre viktigheten ved dugnad, fremsnakking av klubben, trenere, dommere, sosiale tiltak på laget mm. Skal bistå lag der misnøye og konflikter oppstår.

9.3.1.7 Sporsligutvalgmedlem Koordinator

Ha kontakt med de andre klubbene i Alta/Finnmark. Fange opp dersom andre klubber legger ned tilbud i enkelte årsklasser, ta kontakt for å gi tilbud i vår klubb . Lage statistikk i vår klubb om frafall. Kontakte utøvere som slutter og prøve å finne ut hvorfor de slutter. Ha dialog, samt koordinere sesongen med fotballgruppa og Finnmark Fotballkrets. (Tuneringer, NNM, BRING)

9.3.1.8 Dommeransvarlig

Rekruttering av nye dommere fra 14 årslagene. Sette opp dommere på 10 og 12 årskamper. Ha kontakt med NHFs dommerkoordinator og dommerutvikler. Arbeide for å utdanne dommere. Dommeransvarlig skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og ordinære kamper.Skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og Region Nord. Dommeransvarlig skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og i ordinære kamper. Videre skal dommerkontakt melde på dommere for kommende sesong og begynne arbeidet med påfølgende sesong i god tid. Dommerkontakten påser at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr. Dommerkontakten skal rekruttere og sørge for å utdanne dommere. Gjøre seg kjent med sportsplan og videreformidle nødvendig innhold til dommerne.

 

9.3.2 Sportslig utvalg senior

Utvalget for 18 og senior skal bestå av fem medlemmer; en sportsligleder, en hovedansvar herrer, en med hovedansvar damer og to frie medlemmer som utvalget definerer oppgavene til. Jobbe aktivt mot styret med følgende:

 • Foreslå ansettelse av trenere
 • Foreslå treningsopplegg/mengde
 • Foreslå sportslige sesongoppkjøringer og kostnadsbehov.
 • Foreslå spillerkontrakter
 • Foreslå utstyrsbehov

 

 

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS