Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

6. Spillerutvikling

Barn og ungdom skal gis et sportslig tilbud tilpasset de enkelte alderstrinn. Sportsplanen angir under dette avsnittet ferdighetsmål for de enkelte alderstrinnene. Dette gjøres for å sikre at hver enkelt spiller oppnår størst mulig følelse av mestring og nødvendig utvikling. I tillegg gir dette en ramme for trenerne på de ulike trinnene.

I tillegg er det av viktighet at spillerne får trent opp gode tekniske, taktiske ferdigheter og gode holdninger. Klubbens trenere skal opplyses om og motiveres til å legge opp treningene slik at de møter målet om klubbens vedtatte spillerutvikling.

6.1    6-7 år (1./2. klasse)

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få utvikle kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling og grunnskudd. Det skal være lekbetonte øvelser hvor teknikken bakes inn i ulike balleker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå.

Angrep

To håndsmottak brysthøyde, høy kast arm, grunnskudd, ballsprett med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp i skuddet.

Forsvar

Spillerne skal utvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, ofte gjennom lekbetonte øvelser.

Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk.

Kontring

 

Returfase

 

Målvakt

Grunnstilling, sidelengs forflytning. Rullere på å stå i mål, alle bør prøve.

Taktikk

Spillerne skal delta i miniturneringer. Innføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres i minihåndball. Forstå forskjell på angrep og forsvar.

Jobbe med å spille gode pasninger til primært nærmeste spiller.

Psykisk

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Alle skal bidra til at enhver er inkludert. Det oppfordres til sosiale aktiviteter utover treninger/kamp. Husk også at dugnad er sosialt og bidrar til å skape miljø i laget.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

Fysisk 

 

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser.

Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m

Anbefalt trenings-mengde

En gang i uka på nærmiljøets gymsal/skole

Utstyr

Alle barneskolene skal det være en kasse med baller, overtrekks vester, ballpumpe, kjegler og førstehjelpsutstyr.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt. Allsidighet i fokus. Oppfordrer til å avslutte håndballsesongen etter februar.

Litteraturforslag: Kjappfot, Treningsveileder

 

6.2 8-9 år (3./4. klasse)

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd.

Det skal fortsatt være lekbetonte øvelser

hvor teknikken bakes inn i ulike ball leker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå, men også mer håndballspesifikke øvelser.

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart og mottak fra siden.

Sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy arm, grunnskudd, hoppskudd, nærskudd og kantskudd. Jobbe med tilløp i skuddet.

Ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner.

Tobeinsfinte, pasningsfinte og skuddfinte, vending og ryggsperre.

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og lekbetonte øvelser.

 

Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte og takle.

Kontring

Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger.

Returfase

Lære seg å løpe hurtig hjem i forsvar.

Målvakt

Grunnstilling, forflytning, plassering, utfall oppe og nede. Flest mulig bør prøve å stå i mål.

Taktikk

Spillerne skal delta i aktivitetsturneringer. En videreføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse.

Spillerne skal få prøve ut forskjellige spilleplasser. Kjenne til de ulike spillerposisjonene og sonene som banen er delt inn i. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom.

Lage frikast i forsvar.

 

Psykisk

 

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

 

Fysisk

 

 

 

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser.

Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m.

Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene.

Anbefalt treningsmengde

En gang i uka på nærmiljøets gymsal/skole

Utstyr

Alle barneskolene skal det være en kasse med baller, overtrekks vester, ballpumpe, kjegler og førstehjelpsutstyr.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt. Allsidighet i fokus. Oppfordrer til å avslutte håndballsesongen etter februar.

Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker. Treningsveileder

 

6.3 10 år (5.klasse)

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd.

Det skal fortsatt være lekbetonte øvelser

hvor teknikken bakes inn i ulike ball leker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå, men også mer håndballspesifikke øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart og mottak fra siden.

Sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy arm, grunnskudd, hoppskudd, nærskudd og kantskudd. Jobbe med tilløp i skuddet.

Ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner.

Tobeinsfinte, pasningsfinte og skuddfinte, vending og ryggsperre.

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og lekbetonte øvelser.

 

Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte og takle.

Kontring

Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger.

Returfase

Lære seg å løpe hurtig hjem i forsvar.

Målvakt

Grunnstilling, forflytning, plassering, utfall oppe og nede. Flest mulig bør prøve å stå i mål.

Taktikk

Dette er første året på stor bane. Stort sett det samme fokuset som for 8-9 år, men man må i tillegg ha fokus på å lære spillerne konseptet stor bane. Reglene må i større grad innføres.

Laget deltar i regional serie.

Spillerne skal få prøve ut forskjellige spilleplasser. Kjenne til de ulike spillerposisjonene og sonene som banen er delt inn i. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Lage frikast i forsvar.

 

Psykisk

 

 

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

 

Fysisk

 

 

 

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser.

Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m.

Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene.

Anbefalt treningsmengde

En gang i uka i hall(stor bane) en gang i uka i gymsal.

Utstyr

Alle lag skal ha det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr med til både treninger og kamper. Tilgang på overtrekks vester, ballpumpe og kjegler. Spillerne må selv sørge for sin egen håndball.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt. Allsidighet i fokus.

Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker. http://www.handball.no

 

6.4 11-12 år (6.-7.klasse)

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd.

Mer håndballspesifikke øvelser, men fortsatt

innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart, mottak fra siden i fart.

Sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og

mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra bakken og prøve ut ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm,

hoppskudd, nærskudd(linjeskudd) og kantskudd. Jobbe med tilløp i skuddet.

Ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter, prøve ut andre finter, videreutvikle vendinger ryggsperre, Innspillsteknikk.

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og noen lekbetonte øvelser.

Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse.

Kontring

Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger, men prøve ut langpasninger.

Returfase

Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Prøve å lage brudd.

Målvakt

Grunnstilling, fotarbeid, plassering, utfall oppe, nede og i mellomhøyde. Prøve ut nærskuddsteknikk. Sette hurtig i gang langpasning.

Taktikk

Spillerne skal delta i regionsserien.

Bli trygg på de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse. La spillerne fortsatt få prøve ut forskjellige spillerplasser, Kjenne til de ulike spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i.

Pådragsspill, prøve ut overgangsspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Prøve ut å spille pasninger over flere soner. Prøve ut på enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser.

Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar. Prøve ut offensivt forsvar.

 

Psykisk

 

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

 

Fysisk

 

 

 

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og lekøvelser.

Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m.

Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene. Skadeforebyggende trening: Innøve falltekniker.

Anbefalt treningsmengde

 To ganger i uka i hall (stor bane) .

Utstyr

Alle lag skal ha det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr med til både treninger og kamper. Tilgang på overtrekks vester, ballpumpe og kjegler. Spillerne må selv sørge for sin egen håndball.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt. Allsidighet i fokus.

Litteraturforslag: Kjappfot, kast og mottaksteknikker. http://www.handball.no

 

6.5 13-14 år (8.-9. klasse)

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av

lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

Angrep

Tohåndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta.

Piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, prøve ut skru og lobb, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner.

Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet.

Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter begge veier overslagsfinte og prøve ut andre finter og jobbe spesifikt med sine gode finter. Vendinger, ryggsperre, frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk.

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom fotarbeid og forsvarsøvelser.

Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere.

Kontring

Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen.

Returfase

Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd.

Målvakt

Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk, utfall nede, mellomhøyde og oppe, hurtige langpasninger.

Taktikk

Spillerne skal delta i regionsserien og minst 1 turnering utenfor Alta.

Ha med spillere på sonelag.

Beherske de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres. Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i.

Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom og vurdere.

Kunne spille pasninger over flere soner.

Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Jobbe videre med en offensiv

forsvarsformasjon.

Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser.

Psykisk

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

 Fysisk

 

 

 

Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m.

Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og/eller i forkant eller etterkant av håndballøkta. Skadeforebyggende trening: Innøve falltekniker.

Anbefalt treningsmengde

To til tre ganger i uka i hall (stor bane)

Utstyr

Alle lag skal ha det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr med til både treninger og kamper. Tilgang på overtrekks vester, ballpumpe og kjegler. Spillerne må selv sørge for sin egen håndball.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt.

Litteraturforslag: http://www.handball.no

6.6 15-16 år

Mål:

 

Teknikk

Generelt

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av

lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart.

Sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, videreutvikle skru og lobb, kantskudd.

Ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike

høyder og variasjoner.

Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet i. Kunne finte begge veier, og jobbe spesifikt med sine gode finter.

Frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk.

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennomfotarbeid og forsvarsøvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere, feie, slide, presse ballbaner, vokte, snappe, styre.

Kontring

Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen. Bølgekontring.

Returfase

Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd.

Målvakt

Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk.

Sørge for å tilegne seg teknikk slik at en kan redde alle typer skudd.

Fokus på blikkontakt med ball, se på ballen i alle situasjoner.

Langskudd: følge ballen med blikket hele vegen inn til redning.

Kantskudd/ nærskudd: kun se på ballen/ hånden som holder ballen.

Målvakts rolle i laget: krav til hvilke skudd målvakt bør ta og kan ta. Krav til fysikk, hurtighet og spenst.

Matchvinnertype.

Taktikk

Spillerne skal delta i regionsserien og lokal turnering samt 1 til 2 regionale turneringer. De beste 15 og 16 åringene deltar i kvalik til nasjonal 16-års serie.

Beherske reglene og hvordan disse praktiseres.

Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Kunne spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Kunne en offensiv

forsvarsformasjon. Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer,tsjekkerbevegelser, og noen spillemønster.

 

 

Psykisk

 

 

Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

Fysisk

 

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom fysisk balløvelser og spesifikke øvelser. Skadeforebyggende trening

Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og i forkant eller etterkant av håndballøkta.

Anbefalt treningsmengde

Tre ganger i uka i hall (stor bane) og en gang i uka i gymsal. Uten for sesong: En gang i uka i hall. Egentrening: kondisjonstrening og styrketrening med egen vekt. Kvalik til Bring: Egen oppkjøringsplan.

Nasjonal serie

Kvalik til Bring: De beste spillerne fra begge årskull skal delta i kvalik / serie. Det skal lages en egen handlingsplan/sportsplan i godt tid før kvaliken. Trenere, foreldre og sportsligleder lager sammen planen. Og deretter sendes den inn til styret for godkjennelse.

Utstyr

Alle lag skal ha det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr med til både treninger og kamper. Tilgang på overtrekks vester, ballpumpe og kjegler. Spillerne må selv sørge for sin egen håndball.

Samhandling med andre idretter og aktiviteter

Kommentar: Alta IF hovedstyre skal være førende på dette pkt.

 

Litteraturforslag: http://www.handball.no, Neptun, Skadefri.no

 

Spillerutvikling NHF Region Nord

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS