Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

 

 

Handlingsplan for Alta IF Håndballgruppa 2018                        

Besluttes årlig møte 2018

 

Innledning

Denne handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten Alta IF Handball tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre. Handlingsplanen skal være førende for hvordan driften av klubben utøves av styret og klubbens underliggende utvalg. Handlingsplanen revideres hvert år på årsmøtet.

 

Visjon

Stolthet lengst nord!

Styret i Alta IF håndball mener at denne visjonen gir uttrykk for det klubben står for, vi skal være ledende håndballklubb i Troms og Finnmark. Dette er visjonen for hele Alta IF. Klubben er en helhetlig klubb, og idrettene skal samarbeide på tvers av gruppene. og denne visjonen er dekkende for hele klubben.

 

Løfter

Våre løfter skal hjelpe spillere, foreldre og andre å velge Alta IF Håndball som sin klubb.

Alta IF Håndball skal:

·         Tilrettelegge for håndballglede gjennom individuelle ferdigheter i et miljø som satser på samspill

·         Tilrettelegge for minnerike opplevelser ved å delta på sportslige og sosiale aktiviteter i eget lagsmiljø og i regi av klubben

·         Ta samfunnsansvar med å bidra til fysisk aktivitet, sunne holdninger og en idrett uten rusmidler og doping.

 

Overordnende mål

Alta IF Håndball skal skape best mulig tilbud til alle

·         AIF Håndball skal ha spillertilbud fra og med minihåndball (6 år) til og med senior

·         AIF Håndball skal være en attraktiv klubb som kombinerer breddeaktivitet og toppsatsing

·         Bredde skal prioriteres på lik linje som topp

·         AIF Håndball er en klubb plass til alle

·         AIF håndball er en klubb der foreldre, foresatte og andre frivillige stiller opp og jobber rundt lagene og arrangementene til klubben

·         AIF skal ha spesielt fokus på våre dommere, og legge til rette for at flere kan utdannes gjennom håndballforbundets dommerkurs og få oppfølging i egen klubb 

·         AIF Håndball skal være en ledende håndballklubb i Finnmark og Troms

·         AIF Håndball skal være med på å bygge håndballen i Finnmark i en positiv retning

·         AIF Håndball skal være med på å bygge Region Nord

·         AIF Håndball skal følge barneidrettsbestemmelsene til NIF og NHF

 

Grunnleggende verdier

AIF Håndball skal jobbe med holdningsskapende arbeid. Verdiene under er bærebjelkene for å lykkes med dette og skape et sundt idrettsmiljø. Vi skal stimulere til «Fair play» og idrettsglede. Vi skal respektere dommere, konkurrenter og medspillere. Alle i klubben skal føle seg velkommen. AIF Håndball skal bygge sin aktivitet på Norges håndballforbund sine verdier:

 

·         Begeistring

·         Innsatsvilje

·         Respekt

 

·         Fair Play

 

  

 

Organisasjon

Styret i Alta IF Håndball vil jobbe aktivt for bygge organisasjonen Alta IF Håndball og Alta IF

·         AIF Håndball skal fokusere på å få flere engasjert til mindre oppgaver, istedenfor noen få med store og mange oppgaver.

·         Ved å bygge stein på stein organisatorisk og sportslig skal vi beholde flere spillere lengre.

·         AIF Håndball skal lage en organisasjonsbeskrivelse

·         AIF Håndball skal ha jevnlige trenerforum for trenerne i klubben

·         AIF Håndball skal bygge organisasjon, treningskultur, holdninger og spilleglede sammen med Norges Håndballforbund

·         Styret skal være aktiv en aktiv bidragsyter til Norges Håndballforbund.

·         AIF Håndball skal samarbeide med andre håndballklubber i region

·         AIF Håndball skal være med på å bygge organisasjon i Alta IF, deriblant en sterkere samhandling i mellom gruppene slik at det er mulig å drive med flere idretter lengere

·         AIF skal være synlig i Norges Håndballforbund ved å delta på håndball forum, sonemøter og være aktiv politisk i NHF

 

Sportslig

For barn og unge (6-16 år) i Alta IF Håndball bygger vi vårt arbeid på sportsplanen. Sportsplanens formål er å være et verktøy og hjelpemiddel for de personer som er involvert i klubbens sportslige arbeid. Her ligger rammevilkårene for Alta IF håndball barn og unge. Planen skal brukes av alle lag og er for ledere, trenere, spillere, dommere og foreldre. Den skal sikre at det jobbes mot klubbens definerte målsettinger.

 

Alta IF håndball sine mål for 2018

·         Målvaktløftet: Vi skal fortsatt ha fokus på målvakter. Legge til rette for bl.a. målvakt-helg og målvakttreninger.

·         Gruppa skal utdanne trenere gjennom NHFs trener I og II kurs, og Finnmarks idrettskrets aktivitetskurs.

·         Gruppa skal utdanne dommere gjennom NHFs dommerkurs

·         AIF skal bygge et sportslig apparat rund barn og unge. Der vi vil få engasjert seniorspillere i trenergruppa for spillere fra og med 14 år.

 

Alta IF håndball sine mål for 2018 for minihåndball, 10 år og 12 år

·         At alle på hvert årstrinn har tilbud om å delta på håndball.

·         Vi skal jobbe sammen med de andre gruppene i Alta IF og bygge opp en barneidrettsgruppe

·         AIF Håndball ønsker å bygge opp felles treningsgrupper for alle i samme årsklasse innenfor hvert kjønn.

Alta IF håndball sine mål for 2018 for 14-16 år

·         Flest mulig lengst mulig, at vi klarer å ivareta både topp og bredde i disse aldersklassene

·         J/G 14 kvalifiserer seg til regionalt sluttspill

·         J/G 16 delta i toppserien/kvalik til Bring

 

Alta IF håndball sine mål for 2018 for 18 år

·         J/G 18 årslag søker samarbeid med partnerklubb i seriespill/Lerøy.

 

Alta IF håndball sine mål for 2018 for senior

·         Bygge gode lederteam rundt lagene

·         Ha store og stabile spillerstaller på både dame og herre siden

·         Spille i allnorsk 2. divisjon for herrer og ha 3. divisjonslag for rekruttene

·         Ha et damelag som hevder seg over midten i 3. divisjon

 

Økonomisk

Alta IF håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innenfor et regnskapsår ikke overstiger disponible inntekter.

·         AIF Håndball skal ha sikre markedsinntektene ved å ha gode langsiktige samarbeidsavtaler  

·         AIF Håndball skal ha inntektsgivende tiltak under arrangement

·         AIF Håndball skal følge opp samarbeidspartnere og bygge gode relasjoner

·         AIF Håndball skal ta vare på små samarbeidspartnere

·         AIF Håndball skal ha et lotteri som hele klubben samler seg rundt

·         AIF Håndball skal søke bredt om tilskudd til ulike formål

·         AIF Håndball skal fortsatt ha en god og stabil økonomi

 

Arrangement

 

·         Øke det sportslige utbyttet og fortjenesten på Altaturneringa. Altaturneringen skal fortsatt være Nord Norges største og beste håndballturnering

·         AIF Håndball ønsker å ha gode arrangementer rundt seriespill, og det skal være lyd og lys rundt seriespill for seniorer

·         Hvis AIF Håndball har lag i Bring/Lerøy-kvalik/serien, ønsker vi å arrangere kvalik eller serierunde på hjemmebane.

 

Anlegg

 

Alta IF Håndball har Altahallen som hjemmearena.

·         AIF Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å øke antall tilgjengelige timer i hall, gymsaler og alternative treningsarenaer

·         AIF Håndball skal jobbe for at fasilitetene i Altahallen blir forbedret

·         AIF håndball skal jobbe for å kunne kjøpe inn et håndballdekke til å legge under store arrangementer

 

Media

 

Alta IF Håndball har en medieplan som klubben skal jobbe etter.

·         AIF håndball skal ha et tett og godt samarbeid med lokale medier og legge til rett for at de kan dekke håndballsaker

·         AIF Håndball skal bruke sosiale medier aktivt i å fremme klubben og håndball

·         AIF håndball skal produsere turneringsavis

 

Styret for Alta IF Håndball-gruppa

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS