Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktens oppgave er å fordele oppgavene blandt alle foreldrene

Være med å tilrettelegge for lagets sportslige - og sosiale aktiviteter, samt sørge for å få forståelse blant foreldrene for den jobben klubben gjør. Foreldrekontakten(e) utgjør ledergruppen sammen med trenerne. Oppgavene kan deles med en oppmann. Punkter i rødt er forslag til oppgaver for oppmann

Oppgaver som foreldrekontakten er ansvarlig for:

 • Foreldrekontakten deltar på klubbens foreldremøter og innkaller til lagets foreldremøte.
 • Kontrollere og levere til administrasjonen fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse fødselsdato og tlf.nr. til hver spiller, e-post og foresatt. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til administrasjonen.
 • Levere ut lisensinformasjon til lagets spillere, sjekke at lisens (fra det året spiller fyller 13 år) er betalt før første kamp i januar.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er oppdatert til enhver tid. (drakter, førstehjelpsutstyr og lignende.) Gi beskjed til administrasjon ved behov for utstyr/drakter.
 • Informere spillere og foreldre om oppdater terminliste (må sjekke kampdagbok for endringer minst ukentlig).
 • Samle inn egenandeler for reiser og levere disse på kontoret samen med passasjerlister senest 6 dager før avreise. Ev. sette pengene på konto og sende passasjerlister på e-post.
 • Sørge for at penger/egenandeler laget skal samle inn til klubben blir levert/overført til klubben.
 • Hovedkoordinator og hovedkontakt/talerør mellom foreldre og lagledelse/trenere.
 • Hovedansvarlig for dugnader og arrangementer i klubbens regi når laget er satt opp med hovedansvar. Se "Sjekkliste arrangør Altahallen"
 • Ansvarlig for å varsle foreldre om dugnad/vakter og sette opp vaktliste. Tilbakemelding gis til arrangementsansvarlig/ administrasjon om hvem som har vakt.
 • Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.
 • Sosiale tiltak ifbm. og utenom trening/kamper. Foreslå og koordinere felles opplegg som bespisning, sosialt samvær etc. under cuper/arrangementer.
 • Ansvarlig for organisering i forbindelse med turneringer i samarbeid med administrasjonen (for eksempel kjøring, overnatting, samle inn deltaker avgift, sosialt samvær osv).
 • Annet foreldregruppen og laget finner nødvendig å koordinere
 • Gjøre seg kjent med sportsplan og videreformidle nødvendig innhold til foreldrene.

 

Håndtering av penger

En forelder på hvert lag bør opprette en konto merket laget. Det må føres regnskap som legges frem på hvert foreldremøte, og gjerne etter hver reise. En annen forelder kan velges til «revisor», kontrollør av regnskapet. Alta IF har rett til å få innsyn i kontobevegelsene og regnskapet for laget ved grunnet behov.

Alle lag skal oppgi til håndballkontoret hvem som er kontoeier for det enkelte lag. Faktura til laget blir sendt kontoeier med kopi til foreldrekontakt. Laget kan også velge å samle alt inn i kontanter. Det bør allikevel lages enkelt regnskap over innsamlede midler og utbetalte midler.

 

 

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS