Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

 

Holdninger

Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og godt humør i laget, og i mellom våre lag. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og vise respekt for spillere, ledere og foreldre også fra andre klubber. Alta IF spiller tøft men fair!

 • I Alta IF skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive!
 • I Alta IF skal vi gjøre hverandre gode!
 • I Alta IF har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt.


Trenerens og lagleders rolle

Trenere og lagledere er rollemodeller for spillerne. Positive holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre.  

Lagledere er ofte klubbens ansikt ovenfor samarbeidende klubber, dommere og samfunnet for øvrig. Det er derfor overordnet viktig at våre lagledere følger klubbens holdninger og verdi syn.   

Trenere og lagledere skal: 

 • Stimulere egne spillere, foreldre og andre til å styrke og bygge en felles identitetsfølelse for alle i Alta IF
 • Gjennom sin opptreden å stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspiller, motspillere, dommere og motstandernes ledere og foreldre.
 • Trenere og lagledere skal legge til rette for trivsel, og utvikling av gode ferdigheter gjennom rettledning og læring.
 • Trenere og lagledere skal, både på trening og i kampsituasjoner legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere,og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig utsatt ved manglende prestasjon eller resultat.
 • Lagledere og trenere plikter å gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller diskriminerende opptreden. Trenere og lagledere skal se til at Fair Play følges av alle våre lag.

Utenfor banen handler det også om at enhver idrettsleder blir forbundet med det idrettslaget han eller hun tilhører.


Foreldrenes rolle

En av våre viktigste ressurser er foreldrene. Norges Håndballforbund har satt opp en plakat de kaller for Foreldrevettreglene. 

Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge.  

Til slutt: Av hensyn til spillere og lagledelse oppfordrer vi foreldre og andre tilskuere til å oppholde seg i god avstand fra disse under kamp - helst på motsatt side av banen (gjelder ikke mini). 


Spillerens rolle

Holdninger, generelt:

 • I Alta IF støtter vi alltid andre Alta IF lag
 • Representere klubben på en positiv måte i alle sammenhenger
 • Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis.
 • Møt alltid opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales
 • Spilleren og foreldre er selv ansvarlig for å innhente info hvis man ikke har vært på trening, kamp eller møter. Ring om du lurer på noe
 • Hold eget, andres og lagets utstyr i orden
 • Vis disiplin på og utenfor banen, gjør det du får beskjed om
 • Vær lojal, styrkende og støttende mot klubb, medspiller, trenere og ledere
 • Si ifra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe
 • Vis respekt for andres følelser og meninger
 • Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmidler
 • Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister
 • Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både hjemme og borte
 • Bidra til å skape trivsel, trygghet og humør i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet

Spesielt i forbindelse med trening:

 • Vær konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling til alle øvelser
 • Læring er aktiv innsats, gode ferdigheter kommer gjennom systematisk trening
 • Egen innstilling til trening er avgjørende for resultatoppnåelse
 • Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer
 • Gode holdninger til oppvarming og uttøyning er viktig for å unngå skader
 • Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt.

Spesielt under kamp:

 • Vis respekt for med- og motspillere, trenere og dommere, unngå kjeftbruk.
 • Være positiv og støttende til lagkamerater, vi skal gjøre hverandre gode!
 • Trener har ansvar for laguttak og spillerbytter
 • Hold fokus på det som skjer på banen, unngå prat med tilskuere under kamp
 • Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet
 • Akseptere nederlag og feire suksesser!
 • Vær ydmyk og positiv til rettledning og følg beskjeder fra trenere

 

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS