Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
10 år og yngre 11/12 år 13/14 år 15/16 år Junior og senior Bildeserier
Del med andre:

 

Støtt snøkanonsameiet, sett inn ditt beløp på sameiets konto: 1201.81.56030


Sameiet er en egen økonomisk enhet som finansierer investering og drift av snøkanonene i Kaiskuru. Driften belastes ikke de enkelte klubbene. Løypene er åpne for allmennheten.

Klubbene bidrar med mannskap i snøleggingsperioden på ettermiddag, kveld og natt. Kommunen bidrar med preparering og pass av kanonene på dagtid. Løypelengden er avhengig av hvor mye penger skiløpere og folk flest er villige til å bidra med.

 

 

 

VEDTEKTER

FOR

Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg 

 

§ 1       Foretaksnavn

Foretakets navn er Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg (heretter benevnt Sameiet). Foretaket er et sameie og har forretningssted i Alta. .

 

§ 2       Avtalens virkeområde

Denne avtalen regulerer virksomheten til Sameiet.

For det som ikke følger av vedtektene, skal Lov om sameige følges.

 

§ 3       Formål

Sameiets formål er å utvikle, investere og drive et snøkanonanlegg med tilhold i Kaiskuru. Sameiet er uten eget økonomisk formål.

 

§ 4       Partsforholdet

Sameierne er ved Sameiets stiftelse Alta IF, Tverrelvdalen IL, BUL ski- og skiskyting, IL Frea og Alta skiskytterlag. Mer enn 50% av sameiet skal til enhver tid være eiet av idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller kommuner/fylkeskommuner.

Den enkelte sameiers part i sameiet tilsvarer det parten har skutt inn i sameiet. Parten beregnes forholdsmessig ut i fra hva parten samlet har skutt inn i kapital i sameiet. 

 

§ 5       Styre og styremedlemmer

Sameiet skal ha et styre på fem styremedlemmer.

Styret velges av sameiemøte blant sameierne. Sameiets styre består av 5 styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer.   

 

§ 6       Sameiemøte

Sameiets øverste organ er sameiemøte. Sameiemøte treffer alle sine avgjørelser ved flertallsavgjørelser.

Sameier som ikke kan møte, kan la seg representere ved fullmektig.  Fullmakten må være skriftlig og datert.

Ordinært sameiemøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned.  Sameiemøtet innkalles av styret, skriftlig, med minst 8 dager, maks 20 dagers varsel.  Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles.

 

Det ordinære sameiemøtet skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under sameiemøte.  

 

Sameiemøte ledes av styrets leder, eller en annen som sameiemøtet velger.  Det skal føres protokoll for møte, som underskrives av styreleder og en sameier.

 

§ 7       Overdragelse av sameiepart

Overdragelse av sameiepart er betinget av samtykke fra sameiets styre. Sameiets styre skal nekte overdragelse av sameieparten dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene. 

 

§ 8       Anvendelse av overskudd. Utdeling av utbytte. Avvikling

            Eventuelt overskudd skal anvendes til å utvikle Kaiskuri snøkanonanlegg. Det skal

ikke utbetales utbytte av overskuddet.

Ved oppløsning/avvikling av sameiet skal dets eiendeler tilfalle det idrettslige formål som følger av § 3.   

 

§ 9       Rettslig tvist

Tvister som måtte oppstå mellom sameierne, og som skal behandles rettslig, anlegges ved Alta tingrett.

 

 § 10    Ikrafttredelse 

Vedtektene trådte i kraft fra tidspunktet for stiftelsesmøtet 19/5-2008.

Vedtektene er godkjent 8/10-2008 av Det kongelige kultur- og kirkedepartementet med pålagte endringer i § 4 og § 8.  

Vedtektsendringene er godkjent i ekstraordinært sameiemøte 10/11-2008.

 

 

 

20081110 - Vedtekter m. underskrifter.pdf 

 

 


juniorpool150px2017.png

samarbeid_noname.jpg

 

Organisasjon og kontaktinfo

Referater og protokoller

Medlemskap, treningsavgift, egenandeler og skiforsikring

Kjøreregning ALTA IF

Sportsplan, ressurser for trenere, oversikt trenere

Skiforbundets utviklingstrapp

Snøkanonsameie

Resultater

Vær og temp.  

Værstasjon Kaiskuru skistadion

WEB-kamera Kaiskuru skistadion

Preppestatus skiløyper i Alta

pent.no

yr.no 

storm.no  

 

 

Facebook
fredag, 23 mar 2018

Alta IF Langrenn
Oppdaterte lister kafedrift og kaker NM...
mandag, 19 mar 2018

Alta IF Langrenn
AIF langrenn avholdt sitt årlige møte 14. fe...
mandag, 19 mar 2018

Alta IF Langrenn
Onsdag 21.03. kl 20.00 på Brattholmen på uni...
mandag, 19 mar 2018

søndag, 18 mar 2018

Alta IF Langrenn
Blant annet slik har vi hatt det på NNM tur ...
søndag, 18 mar 2018

Alta IF Langrenn
Charterfeber del 2. Hjemreise fra Mosjøen et...
søndag, 18 mar 2018

Alta IF Langrenn
Premieutdeling for fredag og lørdag, med sho...
søndag, 18 mar 2018

Alta IF Langrenn
Siste dag på NNM og stafetter på programmet ...
søndag, 18 mar 2018

Alta IF Langrenn
Takk for i dag. Glimrende innsats på alle pl...
lørdag, 17 mar 2018

Alta IF Langrenn
Opp danskebakken siste gang; 500 m til mål💪...
lørdag, 17 mar 2018

Alta IF Langrenn
M18 på andre av totalt tre runder...
lørdag, 17 mar 2018

Alta IF Langrenn
Dag 2 NNM Klassisk i dag. Både utøvere, smør...
lørdag, 17 mar 2018

Alta IF Langrenn
Super gjeng med godt samhold har krøpet opp ...
fredag, 16 mar 2018

Alta IF Langrenn
Sosial med kvels...
fredag, 16 mar 2018

Våre samarbeidspartnere
Utviklet av: K2 Solutions AS