altaif.no   /   Hjem   /   Senior   /   Barn og ungdom   /   Partnere   /   Altaturneringen
altaturneringen

REGLER

Overårige spillere

I hht. NFF's kampreglement § 2-3 praktiserer Altaturneringa følgende: I 11'er fotball kan det pr. kamp benyttes inntil 2 overårige spillere mens det i 7'er og 5'er fotball kan det benyttes 1 overårig spiller pr.kamp. Spilleren kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.

Presisering: Turneringen aksepterer at overårige juniorspillere har spilt kamper for lag på seniornivå.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet

Etter vedtak i NFF er vi tilbake til det vi stort sett har praktisert i Altaturneringen i alle år - Golden Goal. Denne vil da gjelde under turneringa. I NFF's kampreglement §§10-6 og 10-7 står det:
For yngre klasser er det lag som eventuelt scorer først i ekstraomgangene, vinner, og kampen avbrytes. Er det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, skal avgjørelse skje ved straffesparkkonkurranse for junior-, gutte- og jentelag.
For smågutte-, småjente-, lillegutte-, lillejente- og miniputtklassens vedkommende er det lag som har flest hjørnespark vinner dersom det fremdeles er uavgjort. Er resultatet fortsatt likt, skal avgjørelse skje ved loddtrekning.

MEN:

1) Krets og turneringsarrangør kan velge å kåre to vinnere i stedet for loddtrekning i klassene smågutt og småjente. Altaturneringen velger denne løsningen.
2) For Altaturneringa gjelder at hjørnespark telles kun i ekstraomgangene.
3) I Altaturneringen er det ikke sluttspill for Lillegutter, Lillejenter og Miniklassene

Matchball

Lagene tar med seg matchball hjemmefra og de lagene som står oppførst som hjemmelag stiller med matchball. Størrelsen på matchballen er som følger:

Smågutter og småjenter bruker 4'er-ball.
Gutter, Jenter og junior  bruker 5'er-ball.
Vi oppfordrer lagene til å merke ballen godt.

Turneringsjury og protetser

Altaturneringa viser til NFF's kampreglement § 10-8 når det gjelder etablering av turneringsjury samt regler i forbindelse med protester. Protester skal være underskrevet av lagleder og innleveres skriftlig samtidig med protestgebyr pålydende kr. 500,-. Protesten må nedlegges senest en time etter kampslutt. Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

På lagledertreffet fredag morgen kl. 07.45 i turneringsteltet på Alta Idrettspark (Aronnes), velges en jury bestående av sportslig leder for Altaturneringen (uten stemmerett), dommeransvarlig og to valgte lagledere fra deltagende fotballkretser. 

Rødt kort - utvisning

NFF's reglement for advarsler og utvisninger gjelder slik:

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Sanksjonen gjøres i hht retningslinjer fra NFF. Juryens avgjørelse er endelig.

Ved en kamps karantene: Spilleren skal sone i neste kamp.

Ved flere kampers karantene: Samtlige kamper skal sones i turneringen.

 

Gult kort - advarsel

Karantene: Spiller som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

Ansvar: Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsen følges ved tildeling av advarsel.

Henteregler

NFF's kampreglement § 2-12 regulerer hvor mange spillere som kan overføres mellom forskjellige lag innad i klubben.

Mellom 11'er-lag kan det benyttes tre spillere som har spilt på et annet av klubbens 11'er-lag.

Mellom 11'er og 7'er-lag kan det benyttes to spillere. Det samme gjelder mellom 7'er-lag.

Mellom 5'er og 7'er-lag kan benyttes en spiller.

OBS: De spillerne som eksempelvis er flyttet fra lag A til lag B tilhører det laget det er flyttet til; dvs lag B. Dersom lag A skulle få behov for å hente tilbake spillere, kan det gjøres, men kun inntil det antallet som er nevnt ovenfor.

Henstilling: For å unngå topping av lag i lilleklassen oppfordres det til at hentereglene også praktiseres for denne årsklassen.

Dispensasjoner

Dispensasjoner gitt av den enkelte fotballkrets gjelder også i turneringen. Dokumentasjon må kunne legges fram ved forespørsel.

Gjestespillere

En klubb kan ikke benytte en spiller som er spilleberettiget for andre klubber (NFF's kampreglement §10-3)

Unntak: Junior: Altaturneringen har de siste årene akseptert samarbeid klubber i mellom for å kunne gi et tilbud til spillere i disse årsklassene. Forutsetning: Det skal foreligge en bekreftelse fra klubbens leder i det laget som låner ut spillere. På spillerlista skal det også framkomme hvilket lag spilleren til daglig representerer.

Del på Facebook   Del på Twitter
Bildeserier
SISTE NYHETSSAKER
Arkiv