Hjem   /   Senior   /   Barn og ungdom   /   Partnere   /   Altaturneringen   /   Nettbutikk
fotball

Krav om politiattest

Skrevet av: Aina Hindenes         Dato: 21.11.08 09:46

1. januar må alle trenere, lagledere og foreldrekontakter ha politiattest.

Fra 1. januar er det krav om politiattest for ansatte eller frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige mennesker eller mennesker med utviklingshemming. Mer informasjon om dette, samt bakgrunn, kan du finne mer om på nif.no.

Ansvarlig i Alta IF Fotball:

Aina Hindenes
915 51 776
aina@altaif.no

Vara:
Bengt Ivar Svendsen
469 10 775
bengt@altaif.no

Begge representanene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Hvem må ha politiattest i Alta IF Fotball:

- Alle trenere, lagledere og foreldrekontakter

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest(ligger nede på kontoret)fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Aina Hindenes sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Aina Hindenes eller Bengt Ivar Svendsen.
Alta IF Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret i Alta IF Fotball

 

--------------------------------------------------------------------------------

Del på Facebook   Del på Twitter
Instagram
@altaif_fotball
SISTE NYHETSSAKER
Arkiv