Hjem   /   Senior   /   Barn og ungdom   /   Partnere   /   Altaturneringen   /   Nettbutikk
a-laget
A-laget / Rekruttlaget / Damelaget

Jakter kvalitetsklubbstempel

Skrevet av: Torgeir Ekeland         Dato: 06.04.19 20:40

Kvalitetsklubb er et konsept fra Norges Fotballforbund, som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene, og samarbeidet mellom klubb og forbund. En Kvalitetsklubb skal ta inn over seg NFFs visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Leder for kvalitetsklubbsatsningen i Alta IF er nå Aleksander Johansen, han har med seg ett godt team som sammen skal bidra til at klubben får gjennomført de nødvendige prosesser som trengs for at klubben skal bli sertifisert.
- Det å kunne tilby fotballaktivitet for over hundre barn og unge medfører et stort ansvar på oss som klubb, og dette er noe vi tar på alvor, og ønsker å utvikle. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov er en krevende jobb, sier Aleksander, og fortsetter. En avgjørende faktor for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig, er at vi må få på plass kompetanse i alle roller. I Kvalitetsklubb-programmet er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. På denne måten bygger vi sammen kontinuitet og klubbkultur, sier han.

Fire områder
Kvalitetsklubb består av fire områder; aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid. Under disse områdene er det totalt 20 punkter som skal oppfylles for at klubben oppnår sertifiseringen.
- Slik status ser ut nå håper klubben å kunne bli sertifisert i løpet av sommeren, mange av de krevende punktene er oppfylt og optimismen for at man til sommeren skal kunne kalle seg selv kvalitetsklubb er stor, sier han! Vi tror og håper at dette vil forenkle klubbhverdagen for alle; administrasjonen, trenere, frivillige, publikum, samarbeidspartnere. I det hele tatt; alle som er involvert i Alta IF skal merke at dette er en klubb som jobber sammen i riktig retning!

- Vi håper naturligvis at de som har tanker om hvordan Alta IF kan forbedre seg som klubb tar kontakt og ikke blir sittende på informasjonen, det er lærerikt for oss å få innspill på hva våre medlemmer tenker kan bidra til en sunn utvikling av klubben, oppfordrer Aleksander avslutningsvis.

Del på Facebook   Del på Twitter
Instagram
@altaif_fotball
SISTE NYHETSSAKER
Arkiv